HRADIŠŤAN

Miesto konania: Evanjelický kostol, Lazovná ulica, Banská Bystrica
Čas konania:
13.11.2017, 19:00

Cena: 5,00€
Počet vstupeniek: