Varovanie Warning: I am not able to write to the images folder: C:\www\hometicket.drhorak.sk/images. Please check the attribute and make it writable.
Varovanie Warning: I am not able to write to the images folder: C:\www\hometicket.drhorak.sk/images/big. Please check the attribute and make it writable.
Varovanie Warning: I am not able to write to the images folder: C:\www\hometicket.drhorak.sk/images/small. Please check the attribute and make it writable.
 Doručenie objednávky

Home - ticket je metóda distribúcie vstupeniek výrazne zľahčujúca ich nákup prostredníctvom našej internetovej stránky. Distribúcia tohto typu vstupeniek spočíva vo vytlačení si vstupeniek na kancelársky hárok A4 priamo na Vašej tlačiarni (laserovej). Na jeden hárok A4 pripadá jedna vstupenka. Pre tlač lístkov home - ticket je potrebné, aby Vaša tlačiareň bola laserová a každá vytlačená vstupenka mala jasne čitateľný čiarový kód.

Vytlačená vstupenka musí obsahovať:

1. názov podujatia, dátum podujatia, čas začiatku podujatia, miesto konania podujatia, cenu vstupenky a označenie zakúpeného miesta na podujatí
2. číslo predaja
3. v pravej časti úplný, jedinečný čiarový kód
4. označenie a daňové údaje usporiadateľa podujatia

Zasielanie vstupeniek pri metóde Home – ticket odpadáva. Prebieha vytlačením si vlastnej vstupenky na kancelársky hárok A4 prostredníctvom laserovej tlačiarne (iná forma tlače nebude akceptovaná ) bez akéhokoľvek poplatku.


unable to create pseudo-cron-timestamp file in the folder selected - please edit the file includes/pseudo_cron.php