Varovanie Warning: I am not able to write to the images folder: C:\www\hometicket.drhorak.sk/images. Please check the attribute and make it writable.
Varovanie Warning: I am not able to write to the images folder: C:\www\hometicket.drhorak.sk/images/big. Please check the attribute and make it writable.
Varovanie Warning: I am not able to write to the images folder: C:\www\hometicket.drhorak.sk/images/small. Please check the attribute and make it writable.
 Ochrana osobných údajov

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci musí oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno spoločnosti vrátane identifikačných údajov (IČO, DIČ, IČDPH), adresu trvalého bydliska alebo sídla spoločnosti vrátane PSČ, adresu pre doručenie zásielok, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú potrebné pre identifikáciu kupujúceho. Tieto údaje môžu byť použité len v súvislosti s realizovaním objednávok, platieb, zasielaním informácii a ponúk a všetkými potrebnými úkonmi potrebnými na zrealizovanie obchodu vrátane účtovných operácií a vystavovania účtovných dokladov. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Údaje môže kupujúci meniť po prihlásení sa do svojho účtu. Údaje o kupujúcom nebudú poskytnuté žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky (banky, zmluvná maloobchodná predajňa - odberné miesto, doručovateľské služby). Tieto údaje sú poskytnuté jednorázovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.

Naša spoločnosť postupuje v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Kupujúci môže požadovať zrušenie registrácie, v tomto prípade je nutné kontaktovať predávajúceho e-mailom alebo písomne listom na adresu prevádzky s presnou požiadavkou. Registrácia mu bude následne zrušená. Kupujúci si môže zvoliť, či chce alebo nechce, aby mu boli zasielané novinky, sám po prihlásení sa do svojho účtu. Využívaním tohoto internetového zásielkového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kedykoľvek písomnou formou odvolať.


unable to create pseudo-cron-timestamp file in the folder selected - please edit the file includes/pseudo_cron.php