Jiří Černý - Ro(c)kování
Hudobný publicista Jiří Černý sa písaniu o hudbe, hlavne populárnej, venuje už takmer šesť desaťročí. Jeho erudované články vychádzali od začiatku šesťdesiatych rokov postupne v časopisoch Mladý svět, Melodie a Gramorevue, neskôr spoluzakladal a bol šéfredaktorom časopisu Rock & Pop. Príležitostne prispieva aj do ďalších periodík. Je rovnako aj autorom viacerých kníh o hudbe, má pravidelné relácie v Českom rozhlase, vystupuje i v televízii. V súčasnosti publikuje na svojom portáli www.nacerno.cz a okrem publicistickej práce a sa naďalaj venuje aj cestovaniu s programom „Antidiskotéka Jiřího Černého alebo Ro(c)kování“ - komponovanými posluchovými programami venovanými súčasnej, nielen populárnej hudbe a dianiu okolo nás.