HRADIŠŤAN

Miesto konania: Veľký evanjelický kostol, Panenská 28 , Bratislava
Čas konania:
18.12.2017, 19:00

Cena: 5,00€
Počet vstupeniek: